Facklig grundutbildning del A
Olika orter samt datum

Utbildning på betald arbetstid.

Facklig grundutbildning del B
Olika orter samt datum

Utbildning på betald arbetstid.

Redaktörsutbildning
STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material och eftermiddagsfika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi.

Stockholm 2017-09-14
Tid: 13:00 – 16:00
Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15

Arbetsrätt för bolag
Utbildning på betald arbetstid.

STs kansli står för kostnaden för utbildning, material, lunch och fika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi.
Stockholm 2017-11-21
Tid: 10:00 – 16:30
Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15

Ordförandeutbildning
STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material, lunch och fika. För ersättning av eventuella kostnader för resa eller logi, kontakta din avdelning.

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare – arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.
Stockholm 2017-11-14/15
Tid: 10:00 – 16:30 Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15

Teckna lokala kollektivavtal
STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material och eftermiddagsfika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi.

Utbildning på betald arbetstid.
Stockholm 2017-11-16
Tid: 10:00 – 16:30
Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15

Att påverka på arbetsplatsen
Utbildning på betald arbetstid.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material och eftermiddagsfika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi.
2017-09-14
Tid: 10:00 – 16:30
Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15

Arbetsmiljöutbildning – grund
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande, liksom kunskaper för att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetsgivaren.

Utbildningen anordnas i samarbete med Sensus Studieförbund. Den omfattar tre dagar, utspridda över en längre period.
Utbildningen kostar 7 400 kr för ST-medlemmar, inklusive deltagarmaterial, lunch och kaffe. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 procent och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften.
Arbetsgivaren ska betala denna kostnad för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (förbundet står inte för denna kostnad).
Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare – arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.
Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.
Malmö 2017-10-05 till 2017-10-26
Tid: 09:00 – 16:00
Adress: Sensus Malmö, 21138, Malmö
Stockholm 2017-10-10 till 2017-10-24
Tid: 09:00 – 16:00
Adress: Sensus, 11849, Stockholm

Arbetsmiljöutbildning – påbyggnad
ST står för utbildning, lunch och material. För övriga kostnader vänder du dig i första hand till din arbetsgivare och i andra hand till din avdelning.

Som skyddsombud har du rätt till att gå på arbetsmiljöutbildning i enlighet med arbetsmiljölagen samt förarbeten och EU-direktiv. Arbetsgivaren måste godkänna att du får gå utbildningen innan du anmäler dig.
2017-10-03 Tid: 10:00 – 16:30
Adress: Norges Hus, Skånegatan 16, 40010, Göteborg
2017-11-23 Tid: 10:00 – 16:30
Adress: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, 85236, Sundsvall
2017-12-05 Tid: 10:00 – 16:30
Adress: Quality Hotel View, 21532, Malmö

Frukostträff om nya namnförslaget Sterka
På STs frukostträffar får du möjlighet att träffa representanter från oss i STs förbundsstyrelse och få veta mer om hur arbetet gick till med att ta fram förslaget på nytt förbundsnamn: Fackförbundet Sterka.

Det här är ett seminarium i STs regi och du har inte rätt att gå på betald arbetstid. Fackförbundet ST ersätter heller inte förlorad arbetstid, eventuella resor eller logi.
Olika orter samt datum.

Valberedningsutbildning
Utbildningen ske ge valberedningsledamöter inspiration i arbetet. Den ska ge ökad förståelse för betydelsen av valberedningsarbetet och kunskap om metoder och verktyg för uppdraget.
Utbildningen omfattar 3-4 timmar.
STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material och lättare förtäring.
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen ska du ha gått STs fackliga grundutbildning A och B
Du har rätt att gå utbildningen på arbetstid, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön. Du söker ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.
Du ansöker om ledighet senast två veckor före studiestart.
Stockholm 2017-10-26
Tid: 15:00 – 19:00
Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15, Stockholm, 11436, Stockholm
Örebro 2017-12-07
Tid: 15:00 – 18:00
Göteborg 2017-12-07
Tid: 15:00 – 18:00
Adress: Norges Hus, Skånegatan 16, 40010, Göteborg

Likabehandlingsutbildning
Målgrupp: Förtroendevalda som har uppdrag kring likabehandlingsarbete inom sin avdelning/branschsektion.

Utbildningen omfattar en dag. STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material, lunch och fika. För ersättning av eventuella kostnader för resa eller logi, kontakta din avdelning (förbundet står inte för dessa kostnader).
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen ska du ha gått STs fackliga grundutbildning A och B.
Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare – arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.
Du bör söka ledigt senast två veckor före utbildningsstart.
Stockholm 2017-10-31
Tid: 10:00 – 16:00
Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15, Stockholm, 11436, Stockholm

Omställningsutbildning
Utbildning på betald arbetstid.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material och eftermiddagsfika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi.
2017-10-12
Tid: 09:00 – 17:00
Adress: ST Stockholm, Sturegatan 15

För mer information om ST:s utbildningar:
https://st.org/fortroendevald/utbildning/hitta-utbildningar

Arbetsmiljöverket: webbutbildningar

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/webbutbildningar

 Utbildning på betald arbetstid.
Som skyddsombud har du rätt till att gå på arbetsmiljöutbildning i enlighet med arbetsmiljölagen.

Övrigt:
Man kan även med fördel söka på kostnadsfria seminarier på webben.

Mikaela Kronholm Lundgren