Nätverk 4 – minnesanteckningar

Haverikommissionen Inbjudningar som kommer till branschstyrelsen kommer att vidarebefordras till berörda avdelningar i första hand. Volentärtimmar för undervisning i skolor (Spårspring) Nätverksgruppen vill uppmuntra avdelningar att via sin arbetsgivare nyttja...

Nätverksträff Mitt

2016-06-04 – Karlstad Nätverksträff Örebro/Dalarna/Värmland Dagens möte handlade nästa uteslutande om vilka stiftelser det finns där järnvägsanställda kan söka bidrag för oilka saker. Solhöjden – sök bidrag för rehabilitering (något för loss of license?)...

Nätverksträff Mitt

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 1:2016 160315 NÄTVERK 4 NÄRVARANDE Mikael Lundborg S län SJ AB Jerker Liljeberg T län Greencargo Christer Tak U län SJ AB Mats Pettersson W län Tågkompaniet 1. MÖTETS ÖPPNANDE 2. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Tillägg punkt 4 3. FÖREGÅENDE...

Nätverksträff Malmö

Stort tack för mötet i förra veckan! Det var jättetrevligt. Här kommer en sammanfattning. Lite längre fram kommer minnesanteckningar. Hör av er om ni tycker jag missat något. DELTAGARE Mikaela Kronholm Martin Kling-Mattiason Tomas Medzech Mats Stenhamre Christer Tak 1...