Haverikommissionen
Inbjudningar som kommer till branschstyrelsen kommer att vidarebefordras till berörda avdelningar i första hand.

Volentärtimmar för undervisning i skolor (Spårspring)
Nätverksgruppen vill uppmuntra avdelningar att via sin arbetsgivare nyttja voläntärtimmar i syfte att besöka skolor och informera om faror med spårspring, allmänt uppförande ombord m.m. Att utveckla detta är en god idé och ett material behöver tas fram för ändamålet som med fördel kan användas av fler nätverksgrupper. Man skulle också nyttja detta för att profilera ST i t.ex. Publikt, hemsidan m.m. Vad vi kan se är att voläntärtimmarna inte räcker till för ändamålet varvid ett visst stöd måste till från någon av alla

Trafikpolitik – Branschstyrelen inbjuder till möte
Inom infrastrukturfrågor finns två frågor av största vikt att vi inom branschen och inte minst förbundet är drivande. Politiker är inbjudna och berörda avdelningar kommer också att få en inbjudna om deltagande.

–          Höghastighetsbana – vara icke vara

–          Vagnslasttrafiken är allvarligt hotad och vad innebär en nedläggning av denna

Mötet sker i Stockholm den 8 juni på Sturegatan 15 klockan 10-16.

Fordonsproblematik
Vi diskuterad kort om problem med vissa typer av fordon.

Kamratstödjare
Till viss del svårt att rekrytera kamratstödjare på en del avdelningar och på andra avdelningar flyter det på som det ska.

Användandet av arvodister
Arvodister används i samtliga bolag, på en del mer än andra.

Avtal 2017
Intet nytt har hänt i frågan.

Att göra till nästa möte
Förslag på utbildningar
Ta fram ett utkast på info angående volentärtimmar

Nästa möte
15 sept

gammalt konto