ST inom SJ AB

En avdelning inom bransch spårtrafik

Välkommen till ST inom SJ AB

Gå in på www.st-sj.se

Inlägg från avdelningsstyrelsen

Vill du se alla tidigare inlägg från ST inom SJ?

Avdelningsstyrelsen jobbar tillsammans med sektionerna och förhandlar på centralnivå för alla orter.

För lokala frågor så kontaktar man sitt ombud i sin sektion, se följande alternativ.

Sektion Nord/Öst består av Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Stockholm, Hagalund, Borlänge, Falun, Gävle, Fagersta och Sundsvall. Dess styrelsesäte finns i Stockholm men styrelsemedlemmarna är utspridda i sektionsområdet.

Sektion Väst består av Göteborg och Karlstad. Dess styrelsesäte finns i Göteborg men styrelsemedlemmarna är utspridda i sektionsområdet.

Sektion Syd består av Malmö och Kalmar. Dess styrelsesäte finns i Malmö men styrelsemedlemmarna är utspridda i sektionsområdet.

Inlägg från lokala sektioner

Mer sektions info kommer inom kort

läs mer

Mer sektions info kommer inom kort

läs mer

Mer sektions info kommer inom kort

läs mer

Andra handlingar

Lokala avtal

Här kan du ladda ned aktuella
avtal och andra handlingar
som gäller för dig som arbetar inom SJ AB

Avdelningsstyrelsen

Hans Pilgaard

Ordförande

Mobil: 010 – 751 72 77
Mail: hans.pilgaard@sj.se
Yrke: Förare
Ort: Linköping

Lars-Göra Persson

Kassör

Mobil: 070 – 003 78 63
Mail: lars-goran.persson@sj.se
Yrke: Ombordpersonal
Ort: Linköping

Annika Gerefalk Enkel

Ledamot

Mobil: 070 – 724 41 41
Mail: annika.gerefalk@sj.se
Yrke: Trafikledning
Ort: Göteborg

Stefan Olsson

Vice Ordförande

Mobil: 010 – 751 62 73
Mail: stefan.olsson@sj.se
Yrke: Ombordpersonal
Ort: Göteborg

Måns Wallin

Studieorg

Mobil: 070 – 003 52 09
Mail: mans.wallin@sj.se
Yrke: Ombordpersonal
Ort: Stockholm/Hagalund

Cai Wargenstahm

Ledamot

Mobil: 070 – 724 22 43
Mail: cai.wargenstahm@sj.se
Yrke: Ombordpersonal
Ort: Malmö

Carina Lundberg

Sekreterare

Mobil: 010 – 751 61 79
Mail: carina.lundberg@sj.se
Yrke: Stationsservice
Ort: Göteborg

Roger Karlsson

Ledamot

Mobil: 070 – 003 79 20
Mail: roger.karllson@sj.se
Yrke: Ombordpersonal
Ort: Sundsvall

Jörgen Lissenko

Ledamot

Mobil: 070 – 298 62 05
Mail: jorden.lissenko@sj.se
Yrke: Resebutik
Ort: Stockholm

Avdelningsstyrelsens
Suppleanter

Veronica Nellebo

Mobil: 070 – 003 76 20
Mail: veronica.nellebo@sj.se
Yrke: Förare
Ort: Karlstad

Susanne Trued

Mobil: 070 – 724 43 64
Mail: susanne.trued@sj.se
Yrke: Ombordpersonal
Ort: Stockholm
Valberedning och revisorer

Revisorer

Christer Forslund (Sundsvall)
christer.forslund@sj.se
070 – 729 36 09

Valberedningen

Emma Nyberg (Göteborg)
Thomas Andersson (Stockholm)
Kenneth Johansson (Sundsvall)

Kontakta oss så återkommer vi så snart vi bara kan!

KONTAKTFORMULÄR