Hej kära medlemmar!
Vi har en hel del att förmedla till er idag så vi sätter helt enkelt igång.

  • Lönerna

Efter mycket om och men så har vi fått vi äntligen möjlighet att förmedla resultatet efter lönerevisionen, det ser ut som nedan:

Tågvärdar Månadslön divisor kr/tim Semester ersättning Ny Timlön
Inkl sem.ers.
1 20 675 152   136,02 1,12   152,34
2 23 120 152   152,11 1,12   170,36
3 24 775 152   162,99 1,12   182,55
4 29 480 152   193,95 1,12   217,22
Lokförare Månadslön divisor kr/tim Semester ersättning Ny Timlön
 
Inkl sem.ers.
1 21 160 152   139,21 1,12   155,92
2 28 820 152   189,61 1,12   212,36
3 32 665 152   214,90 1,12   240,69
4 37 550 152   247,04 1,12   276,68
Växlare Månadslön divisor kr/tim Semester ersättning Ny Timlön
Inkl sem.ers.
1 21 160 152   139,21 1,12   155,92
2 25 220 152   165,92 1,12   185,83
3 27 195 152   178,91 1,12   200,38
4 28 255 152   185,89 1,12   208,19
TIL Månadslön
1 21 320
2 28 470
3 32 515
4 35 090

Obekvämtidstillägg utgår för timme enligt följande:

·        Enkel: 19,38 kr
·        Kvalificerad: 43,27 kr
·        Storhelg: 97,23

Enkel obekväm tid är:

– tid mellan klockan 19.00 och 22.00, i den mån det inte är fråga om tid som sägs nedan

Kvalificerad obekväm tid är:

– tid från klockan 19.00 på fredag till klockan 07.00 på måndag

– tid från klockan 19.00 på dag före trettondagen, första maj och Kristi himmelsfärds dag till klockan 07.00 på närmast följande vardag

– all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag

– tid i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Obekväm arbetstid på storhelg är:

– tid från klockan 19.00 dag före långfredagen till klockan 07.00 på dagen efter annandag påsk eller på nationaldagen klockan 00.00 till 24.00

– tid från klockan 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton,

julafton eller nyårsafton till klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen

  • T17

 

Vi har haft möte angående hur T17 kan se ut, men vi har ännu inte kommit till något beslut i frågan. Vi har haft en diskussion om att eventuellt testa att ha månadsschema.

Det kommer i så fall att se ut så här:

  • Du väljer morgon, kväll, bland, helg eller skubb enligt turordning.
  • Du får en fast fridagsnyckel som gäller för hela testperioden.
  • Ditt schema läggs ut den 17:e varje månad.
  • Avstämning av dina arbetade timmar sker varje månad av PPL och på så vis minskar man risken för oväntad/oönskad periodövertid.
  • Byten av turer vid banarbete kommer i stort sett att försvinna då banarbetsturerna läggs ut från början.

Observera att detta i så fall kommer att testas i 6 månader för att sedan utvärderas. Vi är inte klara med förhandlingarna ännu och har inte tagit några beslut.

Vi har även diskuterat att göra en justering på turerna och försöka få en bättre lämpad längd på rasterna i förhållande till turens längd. Tillexempel skulle det kunna se ut ungefär så här:

Arbetstid Rast
Över 7,5 h Malmö över 50 min, övriga över 46 min
Över 8 h Över 50 min

Detta kommer gälla M-F, på L-S kan det förekomma avsteg.

  • Avtal 2017

ST centralt kommer redan nu att påbörja förberedelserna inför nästa avtalsperiod och med det vill de ha in våra önskemål och krav. Därför skulle vi uppskatta om ni ville skicka in era önskemål till oss. Tänk bara på att detta gäller den centrala förhandlingen med Almega (2017) och att specifika Arriva frågor inte tas upp i detta forum. Ni kan skicka ett mail till mikaela.kronholm.lundgren@arriva.se. Vi vill ha in era önskemål senast den 18/10.

  • Frågor

Kristina skickade ut en enkät för ett tag sedan och nu skulle vi gärna vilja fråga er några frågor. Vi har därför också satt samman en enkät, klicka på länken nedan för att komma till enkäten. Även denna vill vi ha svar p senast 18/10.

http://www.enkät.se/survey.php?pid=24257&mpid=021686546c83431310c373afd970e140

  • Info

Vi kommer snart att få en ny hemsida och då kommer vi att förmedla all vår information via den. Så fort vi har fått klartecken på att den är igång kommer vi att skicka ut en länk till er.

Ha en fortsatt bra eftermiddag!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

gammalt konto