Den 31 maj bjöd Branschstyrelsen in samtliga avdelningar inom spårtrafiken till ett möte som ett avslut på årets avtalsrörelse. Inbjuden var även Anette Brogren från förbundet, som varit delaktig i avtalsförhandlingarna med Almega. 14 avdelningar hade skickat deltagare till mötet som avhölls i förbundets lokaler på Sturegatan i Stockholm. 

Första delen av dagen leddes av Anette Brogren som gick igenom hur avtalsarbetets fungerat enligt henne och förbundet.

 Andra delen leddes av Stefan Bieder som gav en sammanfattning av förhandlingsdelegationens syn på avtalsrörelsen och på vad som ledde fram till den konflikt som uppstod mellan branschens delegation och förbundet.

 Nya avtalet är ett 13 månaders avtal och gäller för perioden 160401-170430. De lokala avtalen ska vara klara inom fem månader från det centrala avtalets första dag, om man inte lokalt avtalar annat.

 Sedan diskuterades vad vi vill förändra inför nästa års avtalsrörelse.

Hur ska man vikta de olika delarna inom branschen så att ingen kommer i skym undan. Det är viktigt att alla förtroendevalda redan innan förbundet kallar till uppstartsmöte pratat med sina medlemmar om vilka yrkanden de vill se och hur man ska vikta dessa inbördes.

Inför nästa avtalsrörelse är målet att all information ska vara lätt att hitta på branschens hemsida spartrafik.se

gammalt konto