Till Fackförbundet STs medlemmar i Skåne

Inbjudan till seminarium ”Jämställdhet – den stora utmaningen”

Det är dags att vi sätter tankarna i gungning med frågor kring jämställdhet. Varför är det inte en självklarhet att kvinnor och män har samma möjlighet att forma och påverka sina egna liv?

Gertrud Åström är jämställdhetsexpert var en av initiativtagarna till Nordiskt Forum.
Hon hade en central roll inom den statliga Kvinnomaktutredningen under 1990-talet.
Och har sedan dess arbetat med jämställdhetsfrågan genom utredningar och i olika studier. 2014 fick Gertrud priset som Årets yrkeskvinna.

När: 26 maj, kl. 13.00-15.00
Plats: Spoletorp, Lund

Anmäl dig via e-post till annette.johansson@sensus.se Vid anmälan ange namn och personnummer.

Seminariet är kostnadsfritt!

Bjud gärna med en kollega som inte är medlem i Fackförbundet ST (ange kollegans namn, e-post och telefonnr).

Bifogat finner ni mer information.

Jamstalldhet_Lund

Med vänlig hälsning

Fackförbundet ST och Sensus

gammalt konto