Vi har nu fått ett nytt Branschavtal och Bransch Spårtrafik inbjuder nu en representant från var avdelning/bolag till en genomgång/utbildning om detta den 31 maj 2016.

Kl 10-16, Sturegatan 15 Stockholm)

Tillsammans med representant från förbundet går vi gemensamt igenom och utvärderar de yrkanden som avdelningarna lade fram.

Detaljer om anmälan, resa m.m. framgår av tidigare utskickad kallelse till avdelningarna.

Du kan ladda ned det centrala avtalet här:
Avtal bransch spårtrafik 2016-04-01 – 2017-04-31

Notera att det finns delar i det gamla avtalet som fortfarande gäller, därför måste man läsa båda avtalen.
Du finner det gamla avtalet här:
Avtal bransch spårtrafik 2013 – 2016

gammalt konto