Det finns många bra saker i avtalet, anser tågvärden Helena Svärd, men hon tycker att löneökningarna är i lägsta laget. Bild:Martina Holmberg

Det finns många bra saker i avtalet, anser tågvärden Helena Svärd, men hon tycker att löneökningarna är i lägsta laget.
Bild:Martina Holmberg

STs medlemmar inom spår­trafiken har fått ett nytt avtal som ger löneökningar på 2,38 procent på tretton måna­der. »Jag tycker det är lite lågt med tanke på att kraven ökar på oss hela tiden«, säger tågvärden Helena Svärd som jobbar på SJ i Falun. 

Förutom löneökningar på 2,38 procent fick ST igenom kravet på att ersättningar, som tillägg för obekväm arbets­tid, ska räknas upp med avtalets procentsats.

Däremot lyckades förbundet inte få igenom sitt krav på en individ­garanti – lägsta löne­ökning för alla – på 450 kronor i månaden. Individgarantin i avtalet landade på 240 kronor.

Det finns många bra saker i avtalet, men löneökningarna är i lägsta laget, anser Helena Svärd, tågvärd på SJ i Falun och ledamot i regionens ST-styrelse.

– Kraven ökar. Från i maj har förutsättningarna ändrats då det införts ensamarbete för oss tågvärdar på i stort sett alla avgångar. Det innebär mer arbete, större ansvar och högre risker, säger hon.

En av de viktigaste frågorna för henne och hennes arbetskamrater är arbets­tider och schemaläggning. Alla jobbar skift och de flesta varannan helg.

Därför är hon besviken på att parterna inte lyckades komma överens om en hårdare skrivning kring att anställda inte ska sluta för sent på fredagar och inte heller börja för tidigt på måndag morgon när de har lediga helger.

– Vi är så tokflexibla ändå, de flesta är bara lediga två dagar i sträck varannan helg. Då vill man ha lite kvalitet.

Enligt henne är det vanligt att folk slutar eller går ned i tid för att de inte får ihop sina liv med arbetsschemat.

En av de saker som Helena Svärd tycker är bra i avtalet är kravet på att arbetsgivarna ska se till att medarbetare som är med om en påkörning eller ett självmordsförsök omedelbart ska få adekvat stöd och kontakt med vård­givare.

– Inom SJ funkar det bra, men det är självklart att alla inom spårtrafiken ska ha samma rätt till stöd.

Hon tycker också att det är »jätte­bra« att parterna har enats om att utreda en försäkringslösning vid »loss of license« – när en anställd blir sjuk och inte längre kan jobba kvar i säkerhetstjänst, något som exempelvis kan drabba tågvärdar och lokförare.

– Det är väldigt viktigt. Det måste finnas något slags skydd eller fallskärm. Man kan inte rå för om man blir sjuk. Om man är 55–60 år kan det vara en katastrof.

Hennes kollega Måns Wallin, tågvärd, förtroendevald för ST och ledamot i branschens förhandlingsdelegation, är nöjd med helheten i det nya avtalet. Men han är besviken över att man inte kom längre när det gäller att begränsa arbets­givarens rätt till hastiga schemaändringar.

– Det är frågor som betyder mycket för medlemmarna och jag kommer att fortsätta att driva dem. Det är viktigt för medlemmarnas välbefinnande att man har ett fast schema.

Både arbetstider och schemafrågor kommer nu i stället att hanteras av en partsgemensam arbetsgrupp, vars mandat också blir att se över alla delar i branschavtalet.

– Man får se till helheten. Vi lägger fram ett förslag, men man kan inte räkna med att få igenom allt på en gång, särskilt inte i ett så här kort avtal. Om man ser till vad som fanns på bordet får vi vara nöjda, det blev inga försämringar, säger Måns Wallin.

Han berättar att de försökte »pusha« individgarantin så långt de kunde i avtalet. STs ordförande Britta Lejon hade önskat att den var högre.

– Men vi är väldigt nöjda att den finns med trots arbetsgivarnas motstånd, säger Britta Lejon.

Hon är särskilt nöjd med att parterna har tagit konkreta steg närmare en lösning för »loss of license«.

– Vi ska nu göra en gemensam kartläggning av hur vanligt det är och en beräkning av vad det kostar att ta fram en försäkringslösning för detta. Det känns jätteviktigt, säger hon.

I det nya avtalet finns också en skärpt formulering om att tillsvidare­anställning på heltid är normen i en grundanställning. Dessutom ska alla företag med fackklubb inrätta ett bemanningsråd för att förtroendevalda ska få bättre insyn i visstids- och deltidsanställningar.

En av STs viktigaste frågor handlar om ett hållbart arbetsliv – om man ska orka jobba längre måste också arbetslivet anpassas.

ST hade yrkat på att pengar ska avsättas till så kallad flexpension – som ger möjlighet till delpension – men fick inte igenom sitt yrkande då Alme­ga inte har samma uppfattning i pensions­frågan som de fackliga organisationerna.

– Vi är nöjda, utifrån att det är ett väldigt innehållsrikt avtal i förhållande till att det bara är på tretton månader. Sedan är det ju så att man alltid vill komma längre, men så är det i en förhandling, säger STs förhandlande ombudsman Oskar Falk. 

Spårtrafiken är det första av STs avtalsområden som tecknar avtal i årets avtalsrörelse och omfattar bland annat bolag inom fjärrtrafik, godstrafik, tunnelbana, pendeltåg och verkstad. Bland dem finns SJ, Green Cargo, Transdev, Norrlandståg, Stockholmståg, MTR, Arriva, Euromaint, Alstom, Tågkompaniet och Hector rail.

Artikel hämtad från publikt.se
Ämnen: 
AvtalsrörelseSpårtrafiken

gammalt konto