Löneökningar och avtalsperioder är några av diskussionerna under onsdagens förhandlingar. Förhandlingarna fortsätter för STs bransch Spårtrafik men läget är ostadigt på grund av många strejkvarsel.

Diskussionerna handlade i huvudsak om prioriteringar av parternas yrkande mot bakgrund av att avtalsnormen stannat vid ett 1 års avtal*. Löneökningsnivå, några partsgemensamma bilagor och ett par nya arbetsgrupper diskuterades också. Just nu avvaktar ST och bevakar de varsel som lagts på bland annat på IT, Telekom och Svenska Teknik & Design, vilket är branscher inom Almegas område där förhandlingarna nu pågår.

Den 8 april hade delegationen kallat till ett telefonmöte med samtliga avdelningsordföranden. Vi var angelägna om att diskutera läget i förhandlingarna och ha ett samtal kring Flexpension. Yrkandet vad gäller Flexpension är ett gemensamt yrkande som samtliga fackliga organisationer inom Almegas område har med i årets avtalsrörelse. Vi vill inte att våra medlemmar inom Almega ska ha sämre villkor än medlemmar inom andra avtalsområden. Inom industrins avtal tillkom Flexpension redan i samband med avtal 2013-2016. Och det varsel som Unionen, Sveriges Ingenjörer och Seko nu lagt gentemot Almega gäller framförallt Flexpensionen. Det är alltså en fråga som de fackliga organisationerna viktar väldigt högt.

På grund av de många varslen på området kommer parterna på Bransch Spårtrafik inte att träffas förrän fredagen den 22 april då en ny förhandlingsdag är bokad.

*Industriavtalet som gav 2.2% på 1 år, med möjlighet till avsättning för Flexpension på 0,2% av utrymmet.

gammalt konto