19 januari 2017

Hej ST-vänner,

Vi fyller på med lite information … vi förstår att ni är intresserade och nyfikna över vad som händer.

 • Lost of license
  Förbundets jurister arbetar för högtryck med frågan och vi får se vad det hela mynnar ut i. Det kommer en kvinna från förbundet och informerar oss om var ST centralt står i frågan på vårt årsmöte den 15/2. Kom och lyssna! Vi äter också lunch tillsammans den dagen!
 • Försenat schemautlägg
  Vi har haft en förhandling i frågan. Även om vi inte fick in timmar i kompbanken till varje enskild medlem som vi krävde, så gav förhandlingen en slant till klubben. Pengar som vi har öromärkt till medlemmarna och som kommer att komma er alla till del i form av medlemmsaktivitet och/eller gåva.
 • Kompbanken
  Vi har även haft en förhandling om detta. Det verkar  som om det kommer att bli vår tolkning av kollektivavtalet som blir gällande. Inga beslut är tagna ännu, utan Transdev ville återkomma i ärendet.
 • T17
  Vi är kallade till en MBL-förhandling 31/1 och vi hoppas att vi kommer att få information om det kommande gruppvalet.

Det var allt för denna gång.
BOKA 15 februari för årsmötet!

M.v.h.
ST Styrelsen vid  Öresundstrafiken/Transdev

gammalt konto