8 december 2016

Hej ST medlem,

Schema och gruppval
Vi förstår att ni undrar vad som händer när det gäller T17, turer och grupper och i förlängningen semestervalet. Transdev förkastade de grupper som de själva presenterade och som vi granskade för två veckor sedan p.g.a. att effektiviteten blev för låg. Transdev krävde då att fackförbunden skulle göra avsteg på 19-05-regeln så att scheman skulle komma upp i önskad effektivitet. Ett krav utan motprestation.

Det andra förbundet på vår arbetsplats sa blankt nej till avsteg, medan vi i ST är lite mer kompromissvilliga. Vi menade att gruppförslaget som Transdev presenterade och sen förkastade inte såg bra ut – det var bara blandgrupper. Det var till exempel tidiga och sena turer samma vecka och vi på ST tror inte att man mår bra av det. Vi önskar så riktat som möjligt men det hade företaget inte alls tagit hänsyn till.

Dessutom ligger det tre frågor på bordet som inte är lösta som behöver behandlas innan vi kan sätta oss vid förhandlingsbordet igen och eventuellt gå med på undantag från kollektivavtalet.

  • Förhandling angående sena schemautlägg. Vi har påtalat detta sedan april men ännu inte haft förhandlingen.
  • Kompbanken. Vi anser att det bara är den enskilde medarbetaren som kan bestämma om hen vill ha ut sin övertid i pengar eller kompledigt. Att begränsa den enskilde till 40 timmar i kompbanken är inte förenligt med kollektivavtalet, där det står att arbetsgivaren endast kan tvinga ut komp i pengar ”av särskilda skäl”.
  • Uppsägningstid och ”lost of license”. Efter det nyligen inträffade fallet i företaget är det uppenbart att Transdev inte respekterar den uppsägningstid vid ”lost of license” som är reglerad i kollektivavtalet. Företagsledningen menar att om man inte kan arbeta på tågen så har man ingen rätt att få lön. Som vi har beskrivit i tidigare mail, skulle det ta omkring två år att driva fallet till arbetsdomstolen. Det har sällan den enskilda medarbetaren råd att vänta på och har man dessutom drabbats av en funktionsnedsättning kryllar det ju inte av anställningserbjudanden … Det inser arbetsgivaren och förhandlar otroligt tufft och omänskligt.

Dessa tre frågor måste vi få rätsida på, innan vi kan uppta någon form av samarbete med Transdev.

Semestervalet. Vi har enligt kollektivavtalet rätt att få klart med semesterval för 2017 den 31/12-16. Det måste hända något med semestervalet men arbetsgivaren har ännu inte kommit ut med någon information i frågan.

Mvh Styrelsen ST Öresund

gammalt konto