Hejsan ST medlem!

Kustpilen
Efter ett par års fysisk frånvaro av styrelsebesök kommer vi den 29/3 kl 14.00 att ha ett medlemsmöte i Linköping. Vi kommer att bjuda på fika och bl.a. berätta om hur vi jobbar, hur vi är organiserade och svara på frågor. Vi kommer att sätta upp anslag när vi kommer lite närmare besöket.
Om medlemmar är intresserade av en kvällsaktivitet ber vi er anmäla detta så vi har tid att planera.  Kom gärna med förslag och önskemål!

Öresund
Vi har nu satt upp en ny tidsplan för schemaval T.17. Detta bör innebära att alla ska börja på sina nya schema 2 april. Vi hoppas och tror att detta ska bli bra. Vårt mål är att så många som möjligt får välja något som passar individens situation.

Vi har fått och samt skickat ut kalendrar till de som anmälde intresse för dessa. Dock har vi fått en del frågor från medlemmar som inte har fått sin. Ta kontakt med Fredrik, vår gode kassör, så hjälper han er. Leveransen blev lite sen, då förbundet slutade att trycka sin egen kalender till 2017 och vi fick hitta annan leverantör

 Nu har vi en överenskommelse med affär Öresund om att de olika beteckningarna på arbetssedeln ska publiceras och uppdateras löpande på intranätet. Detta för att alla ska kunna läsa och förstå vad man förväntas göra på sitt arbetspass.

Vi har fått en del frågor om bl.a. garantitid. Detta är utfyllnadstid som är tillgodoräknad arbetstid MEN TJÄNSTEFRI. Därför betalas inte rörliga tillägg ut. D.v.s. man är inte i tjänst och äger tiden själv.

Avslutningsvis vill vi göra reklam för Annette Brogren från förbundet i Stockholm som kommer att hålla i informationen angående lost of licens på vårt möte den 15/2. Ta chansen och lyssna och ställa frågor på detta mellan 13-14. Det bjuds på lunch innan och fika under mötet. Vi ser gärna att Ni föranmäler Er till lunchen men till mötet är det bara att komma.

Möteslokal hörnan Stormgatan Carlsgatan i Malmö.

M.v.h.
Styrelsen ST vid Öresundstrafiken/Transdev

gammalt konto