22 december 2016

Julhälsning från ST,

Här följer lite information om var vi står i semesterval och gruppval i T17 just nu. Vi har också tillsammans med vår ombudsman haft ett arbetsmöte med arbetsgivaren om T17 och de frågor vi har adresserat om innan (uppsägning utan lön vid lost of license, kompbank och schemautlägg under vår och sommar 2016). ST tycker att vi tillsammans borde kunna lösa dessa frågor, då vi i samtliga fall har kommit med förslag på lösningar som ger Transdev en framkomlig väg. Detta verkar dock inte falla i god jord av någon anledning. Inte heller kommer våra medlemmar att få reda på semester innan 1 januari 2017.

T17
För att göra saker lättbegripliga summerar vi:

 • ST önskade en vidarutveckling på T16 då vi uppfattade att de riktade scheman har varit bra.
 • Vi föreslog också att återinföra skubben samt försöka få till några grupper med blandschema.
 • Ett problem har varit att kvällsavsteg har varit alldeles för långa, särskilt på fredagen.
 • Vi föreslog återgång till 19-05 med så mycket riktning som möjligt mot förmiddag samt eftermiddag och i och med det avskaffa beteckningarna morgon- och kvällsschema.
 • Arbetsgivaren ritade tjänster samt schema på våra gemensamma mål. ST var inte helt nöjda med resultatet men godkände det då det följde kollektivavtalet.
 • Då fattade arbetsgivaren beslutet att förkasta sitt eget förslag och kräva avsteg på blankt papper 19-05-reglen.
 • Detta avböjde ST och Seko.
 •  För att återuppta diskussionen om avsteg har ST först begärt att vi betar av äldre kollektivavtalsärenden, de tre nämnda ovan.
 • ST kommer inte signera avsteg gällande arbetstidsreglerna. Men om vi får vara med i ett samarbete om schema, kan vi tänka oss vissa avsteg där vi ser att våra medlemmar kan få bättre följsamhet i schemat utan risk för hälsan.
 • ST har beslutat att medlem själv har kan välja bort 19-05 – tänk dock på att om något går galet ligger ansvaret på medlemmen och dennes egen uppgörelse. Den kortsiktiga vinsten för den enskilde kan på sikt göra att det blir svårare att försvara avtalet om det visar sig att medlemmarna inte är intresserade av denna.
 • Tills schemaval ägt rum går alla på vik, dvs 36 timmar per vecka samt avstämning varje kalendermånad.

 God Jul och gott nytt år önskar styrelsen

gammalt konto