10 februari 2017

Hej igen,

För närvarande arbetas det för högtryck med T17.

Tyvärr har det framkommit att arbetsgivaren återigen tolkar kollektivavtalet till sin favör utan förhandling. Och utan att informera om detta.

Tydligen har man beslutat att från 11 december 2016 inte betala ut övertid på den garantitid som inträffar för de som har gått in och jobbat på sina FP- och FPV-dagar. Detta innebär att de återigen försöker komma undan att betala för tid ni är på arbetet.

Det blir nu ytterst viktigt för Er som har jobbat över att dokumentera vad ni har fått betalt för och inte. Huruvida ni jobbar över i framtiden eller inte får ni själva avgöra, men nu har vi redogjort för den nya tolkningen.

Detta kommer att tas upp på nästa MBL, samt med förbundet centralt.

M.v.h.

Styrelsen ST vid Öresundstrafiken/Transdev

gammalt konto