Ikväll blev det klart med ett avtal mellan ST och Almega inom tågtrafiken. Avtalet innebär löneökningar på 6,8 procent under tre år. Första året är löneökningarna 2,7 procent.

– Jag är glad åt att det har blivit ett avtal via förhandlingar så som ST har förordat hela tiden. Vi på ST är stärkta i vår övertygelse om att parter ska förhandla så långt det är möjligt, säger Britta Lejon, ordförande i ST.

Tvistefrågan har gällt verksamhetsövergångar och för ST har det varit viktigt att säkra löner och anställningsvillkor när en verksamhet får en ny operatör.

– Det centrala för att få avtalet till stånd är att vi har enats om en gemensam arbetsgrupp som har till uppgift att trygga löner och anställningsvillkor vid verksamhetsövergångar. Vi ser fram emot att fler villkor kommer att läggas över i det centrala avtalet och därmed inte förändras vid lokala upphandlingar, avslutar Britta Lejon.

Arbetsgruppen i kombination med att avtalet är treårigt med uppsägningsmöjlighet efter både ett och två år gör att ST känner sig nöjda med avtalet.

För mer information om avtalet, besök http://www.st.org

gammalt konto