Hej kära medlemmar!

Nu är vi snart inne i en den nya tidtabellen och det nya upplägget med månadsschema. All personal kommer att stämmas av per månad och därmed kommer övertid att upptäckas och ändras eller om man vill arbeta övertid kommer man att få övertidsersättning. I denna information bifogar vi mallar för uträkning av arbetstid om någon är intresserad att själv räkna på sin arbetade tid, se informationsmailet.

En annan sak som kan vara av intresse är hur många timmar man ska göra per månad och här nedan kan ni se en mall:

Antal arbetsdagar 36h/v 38h/v
18 129,36 136,28
19 136,48 144,24
20 144,00 152,00
21 151,12 159,32
22 158,24 167,12
23 165,36 174,48

Det schema man har valt ligger som en skugga och vid banarbete m.m. kommer PPL lägga så likt grunden som möjligt, men det kommer att förekomma avvikelser från grunden. FP/FP2-dagarna kommer att följa schemat, men AFD-dagarna kan ändras.
Månadsschema kommer att testas i 6 månader och efter några månader ska vi utvärdera hur det har fungerat och upplevts. Ni får gärna maila oss om hur det fungerar löpande under våren.

ST centralt har en medlemsenkät på st.org som är öppen till den 31 december. Denna är till för att de ska få in vad vi vill att de ska tänka på i avtalsförhandlingen med Almega nästa vår. Fälj länken: https://st.org/pavarka2017

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

 

gammalt konto