Hej kära medlemmar!

Års- och medlemsmöte
Onsdagen den 12/4 är det dags för års- och medlemsmöte. Vi har begärt in offerter från olika ställen i Skåne och bland de som svarat har vi nu tagit fram två förslag till er:

♦ Big Bowl: http://www.bigbowl.se

♦ Utmaningarnas hus: http://www.utmaningarnashus.se

Vi vill nu höra vad ni skulle vilja att vi bokar, skicka ett mail till mikaela.kronholm.lundgren@arriva.se med det förslag ni tycker passar bäst. Svara senast den 8/3, det förslag som får flest röster kommer att bokas.

Om ni har några motioner kan ni skicka dessa till Mikaela Kronholm Lundgren (mikaela.kronholm.lundgren@arriva.se) eller Olov Widjestam (olov.widjestam@arriva.se).

Vill ni nominera någon skickar ni dessa till valberedningen som består av: Thomas Olin (thomas.olin@arriva.se), Robert Mäntyvou (robert.mantyvou@arriva.se) eller Håkon Jansen (hakon.janson@arriva.se). Tänk på att fråga de som ni vill nominera om dessa vill bli nominerade.

OBS! Samtliga motioner och nomineringar skall vara inne senast den 29/3.

Facebook
Som vissa av er redan sett har vi skapat en sida på Facebook. Här hittar ni information, kontaktuppgifter och diverse länkar. Ni kan också enkelt kontakta oss om ni har frågor m.m. Sök efter ST Arriva Pågatåg eller använd den här länken: https://m.facebook.com/STArrivaPagatag/

Drogtester
Arriva har tagit upp att man vill ändra rutinerna för hur drogtester skall utföras i framtiden, de har för avsikt att ändra så att man utför dessa efter avslutat pass. Er enhetschef kommer att hämta på perrongen när ni kommer in med passets sista tåg och sedan följa med er till den plats där EDTS (testaren) sitter. Detta skall kompenseras i form av övertidsersättning.

ST HAR INTE GODKÄNT DETTA!!!

Vi har letat, undersökt och pratat med vår ombudsman för att se om och hur detta går att förhindra, men har tyvärr fått svaret att AG kan göra så här. Vi anser att detta är en usel lösning och att man kan utföra testerna på andra sätt, men våra förslag har inte passat Arriva.

Vi vet inte exakt när de tänker börja genomföra testerna på detta sätt så den informationen överlåter vi till våra chefer.

Arbetsrelaterad rättegång
Tack vare att en av våra medlemmar drabbats av löneavdrag vid arbetsrelaterad rättegång har vi nu fått igenom att Arriva ska ersätta det man förlorar när man är kallad till rättegång på grund av en anmälan man gjort i tjänsten. Ett stort tack till kollegan för att detta kom till vår kännedom och att nya rutiner nu kommer att införas!

Turerna T17:1/T17:2
I förra mailet skrev vi att vi ville ha in era synpunkter på turerna och schemaupplägget, men vi har inte fått några synpunkter. Om ni inte kommer in med synpunkter till oss har vi inget underlag som vi kan använda när vi ska utvärdera T17:1. Vi vill att ni skickar in era synpunkter till mikaela.kronholm.lundgren@arriva.se snarast.

Expeditionen 
Den 15/3 kommer vi att bemanna expeditionen, men denna gång kommer vi att hålla till i Helsingborg och Hässleholm. Mikaela kommer att vara på kontoret i Helsingborg kl. 08.45 – 10.45 och sedan på kontoret i Hässleholm kl. 12.30 – 14.30. Välkomna!

Detta var allt för denna gången!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

gammalt konto